Nyhetstidningar

Tidningar i Norr AB ger varje vecka ut fyra egna prenumererade tidningar vilka utgör basen i vår verksamhet. Alla tidningar har sina fokusområden utanför de stora städerna och har som mål att fylla den mediaskugga som finns där övrig media dragit sig undan.

Västerbottningen
 

En tidning med fokus på södra Västerbottens kustland, med snart 40 års utgivning.

Antal läsare: ca 19 000

Utkommer: Varje torsdag

Nordsverige


Klassisk Ångermanländsk tidning med fokus-områden, Anundsjö, Kramfors och Sollefteå

Antal läsare: Ca 10 000

Utkommer: Varje torsdag

Lokaltidningen

 

En tidning för Västerbottens läns inlandskommuner.

 

Antal läsare: ca 12 000

Utkommer: Varje onsdag

Mellanbygden

 

En populär superlokal tidning med fokus på landsbygden mellan Umeå och Skellefteå i Västerbottens län.

Antal läsare: ca 12 000

Utkommer: Varje onsdag