Skogs-Nolia 2015

Vart fjärde år samlas hela skogs-Sverige för att visa vad som är på gång i den viktiga skogsbranschen.
Även 2015 hölls mässan i skogen utanför Hörnefors.
Nästa Skogs-Nolia blir 2019.

Vi kommer som vanligt att finnas på plats med vår mässtidning.
Boka redan nu Din annonsplats med våra säljare.
Välkommen!

Utgivningsplan 2015

 

SkogsNolia mässtidningen kommer ut i brevlådorna
den 3-4 juni 2015.
För övriga Jord&Skogsnummer
se separat flik, Jord&Skog.

 

Redaktionella tips     Annons   Upplaga   Ladda ner

Kontakta

Sven-Eli Forsgren

 

 

 

 

Telefon

 090-71 13 88

 

 

 

 

 

Vill du annonsera i Jord&Skog - SkogsNolia
kontakta

Display i Umeå AB
Telefon: 090-711500

E-post: info@display-umea.se

  

 Ca 15 000

 

 

 

 

 

       

 

 Läs senaste