Skogs-Nolia 2019

Vart fjärde år samlas hela skogs-Sverige för att visa vad som är på gång i den viktiga skogsbranschen.
2015 hölls mässan i skogen utanför Hörnefors.
Skogs-Nolia 2019 arrangeras utanför Håknäs, Vännäs.

Vi kommer som vanligt att finnas på plats med vår mässtidning.
Boka redan nu Din annonsplats med våra säljare.
Välkommen!

Utgivningsplan 2019

 

SkogsNolia mässtidningen kommer ut i brevlådorna
den 5 juni 2019.
För övriga Jord&Skogsnummer
se separat flik, Jord&Skog.

Redaktionella tips   Annons   Upplaga   Ladda ner

Kontakta

Sven-Eli Forsgren

Telefon

 090-71 13 88

Vill du annonsera i Jord&Skog - SkogsNolia
kontakta

Display i Umeå AB
Telefon: 090-711500

E-post: annons@display-umea.se

  

 Ca 15 000

       

 Läs senaste