Tidningar i Norr -stora i det lokala

 

Tidningar i Norr är tidningshuset som ger ut fyra egna prenumererade tidningar, samt Norrlands största Jord&Skogtidning.
Dessutom producerar vi varje år ett stort antal specialtidningar till företag, föreningar och andra som har användning för en egen tidning.

 

Det mesta av vår produktion utförs vid vårt huvudkontor i Umeå där vi kan erbjuda dig:

 

- Annonsförsäljning                    - Redigering
- Annonsproduktion - Distribution
- Annonstraffic - Tryck

Vår affärsidé
Tidningar i Norr ska med lokal/regional nyhetsagenda bedriva publicistisk verksamhet med fokus på mindre orter i norra Sverige